Viên uống T.Đ Kingphar hỗ trợ kiểm soát đường huyết

98,000

Công dụng:  
⏩ T.Đ Kingphar hỗ trợ kiểm soát và ổn định đường huyết.
⏩ Phòng ngừa và hạn chế biến chứng do tăng đường huyết.
Xuất xa: Việt Nam