TPBVSK Hearing Kingphar Hỗ Trợ Cải Thiện Thính Lực

220,000

Công dụng:
➡️ Hỗ trợ giúp khai khiếu, hỗ trợ cải thiện thính lực, hỗ trợ giảm ù tai.
Xuất xứ: Việt Nam